Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is Michiel de Vaan  [Clear All Filters]
2002
de Vaan, Michiel. Analogische verspreiding van stoot- en sleeptoon in Limburg In Segmentele toonverschijnselen, vooral in Limburg. Antwerpen, Belgium: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.