Biblio

Export 3 results:
Filters: Author is Barbertje Streefkerk  [Clear All Filters]
2002
Streefkerk, Barbertje. Prominentie: Akoestische, lexicale en syntactische correlaten In Afgeronde Projecten. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.
2000
Streefkerk, Barbertje. Akoestische en Lexicale/Syntactische Correlaten van Prominentie In (Af-)Lopende Promotieprojecten. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.
1999
Streefkerk, Barbertje, and Karijn Helsloot. De relatie tussen waargenomen prominentie en woordklassen In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.