Biblio

Export 5 results:
Filters: Author is Mirjam Wester  [Clear All Filters]
2002
Wester, Mirjam. Automatische classificatie van spraak door middel van articulatorisch-akoestische kenmerken In Afgeronde Projecten. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.
1999
Kessens, Judith, Mirjam Wester, and Helmer Strik. Het automatisch verkrijgen en verifiëren van hypothesen over uitspraakvariatie met behulp van automatische spraakherkenning In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.
Kessens, Judith, Mirjam Wester, and Helmer Strik. Het modelleren van uitspraakvariatie in een Nederlandse spraakherkenner In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.
Kessens, Judith, Mirjam Wester, Catia Cucchiarini, and Helmer Strik. Transcriptie van spontane spraak: een vergelijking tussen mens en machine In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.
Wester, Mirjam, and Helmer Strik. /t/-deletie in het Nederlands: wat zegt de spraakherkenner ervan? In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.