Biblio

Export 12 results:
Filters: Author is Helmer Strik  [Clear All Filters]
2010
Strik, Helmer. ASR-based CALL: integrating automatic speech recognition (ASR) in computer-assisted language learning (CALL) In APPLICATIONS IN LANGUAGE AND SPEECH TECHNOLOGY. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2010.
2005
Neri, Ambra, Catia Cucchiarini, and Helmer Strik. Uitspraak trainen met een computer: is dat mogelijk? In Dag van de Fonetiek 2005. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2005.Office presentation icon p102-DutchCAPT-DdvdF-051222.ppt (1.08 MB)
Strik, Helmer. Watskeburt? Niets! Zo praten wij gewoon In Dag van de Fonetiek 2005. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2005.Office presentation icon p103-MWEs-DdvdF-051222.ppt (443.5 KB)
2004
Truong, Khiet, Helmer Strik, Catia Cucchiarini, and Ambra Neri. Automatische detectie van uitspraakfouten: een akoestisch-fonetische aanpak In Dag van de Fonetiek 2004. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2004.
2003
Strik, Helmer. Automatische fonetische transcripties: Wat is al mogelijk? In Dag van de Fonetiek 2003. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.
2000
Kessens, Judith, Helmer Strik, and Catia Cucchiarini. Een datagebaseerde methode voor het modelleren van uitspraakvariatie voor automatische spraakherkenning In Dag van de Fonetiek 2000. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.
1999
Cucchiarini, Catia, and Helmer Strik. 10:00 Automatische evaluatie van vloeiendheid in voorgelezen en spontane spraak In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.
Strik, Helmer, Jacques Koreman, and Bistra Andreeva. Akoestische parameters versus fonetische kenmerken voor ASH In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.
Kessens, Judith, Mirjam Wester, and Helmer Strik. Het automatisch verkrijgen en verifiëren van hypothesen over uitspraakvariatie met behulp van automatische spraakherkenning In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.
Kessens, Judith, Mirjam Wester, and Helmer Strik. Het modelleren van uitspraakvariatie in een Nederlandse spraakherkenner In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.
Kessens, Judith, Mirjam Wester, Catia Cucchiarini, and Helmer Strik. Transcriptie van spontane spraak: een vergelijking tussen mens en machine In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.
Wester, Mirjam, and Helmer Strik. /t/-deletie in het Nederlands: wat zegt de spraakherkenner ervan? In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.