Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is Nick Cremelie  [Clear All Filters]
2000
Cremelie, Nick. Automatische aanmaak van lexica voor spraakherkenning In (Af-)Lopende Promotieprojecten. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.