Biblio

Export 2 results:
Filters: Author is Erwin Marsi  [Clear All Filters]
2003
Marsi, Erwin, and Joop Kerkhoff. NeXTeNS: een nieuw open source tekst-naar-spraak systeem voor het Nederlands In Dag van de Fonetiek 2003. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.
2001
Martensen, H., Erwin Marsi, and T. Dijkstra. Hoeveel "teit" kost fonologie? De rol van sublexicale fonologie bij visuele lexicale decisie In Psycholinguïstische benaderingen van impliciete en expliciete fonologische kennis. Antwerpen, Belgium: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.