Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is Gies Bouwman  [Clear All Filters]
2003
Bouwman, Gies. Betrouwbaarheidsmaten voor automatische spraakherkenning In Afgeronde Projecten. Leiden, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.