Biblio

Export 8 results:
Filters: Author is Hanne Kloots  [Clear All Filters]
2019
Verhoeven, Jo, Naomi Miller, Luc Daems, Hanne Kloots, and Carlos Reyes-Aldasoro. Poster: Trill Type and Articulatory Setting: an EPG study In Dag van de Fonetiek 2019. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2019.PDF icon Abstract_DvdF2019_Verhoeven_etal.pdf (287.54 KB)
Boonen, Nathalie, Hanne Kloots, and Steven Gillis. Is de spontane spraak van kinderen met een cochleair implantaat even verstaanbaar als die van normaalhorende leeftijdsgenoten? In Dag van de Fonetiek 2019. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2019.PDF icon Abstract_DvdF2019_Boonen_etal.pdf (280.78 KB)
2018
Boonen, Nathalie, Hanne Kloots, and Steven Gillis. Spraakkwaliteit van kinderen met een gehoorverlies in de oren van niet-moedertaalsprekers In Dag van de Fonetiek 2018. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2018.PDF icon Abstract_DvdF2018_Boonen.pdf (11.61 KB)
2017
Boonen, Nathalie, Hanne Kloots, and Steven Gillis. Klinken normaalhorende kinderen beter dan kinderen met een gehoorverlies? In Dag van de Fonetiek 2017. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2017.
2007
Kloots, Hanne. Van arm tot zwerven- Sjwa-insertie in het Standaardnederlands van Vlamingen en Nederlanders In Dag van de Fonetiek 2007. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.
2004
Kloots, Hanne, Jo Verhoeven, and Guy De Pauw. Standaardnederlands op kruissnelheid: Spreeksnelheid in Vlaanderen en Nederland In Dag van de Fonetiek 2004. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2004.
2003
Kloots, Hanne, Steven Gillis, and Marc Swerts. "Ik was toch wel blij dat ik van mijn hobby mijn beroep kon maken" - De uitspraak van het possessivum mijn in het Standaardnederlands In Dag van de Fonetiek 2003. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.
Coussé, Evie, and Hanne Kloots. Vocaalreductie in monomorfematische woorden In Dag van de Fonetiek 2003. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.