Biblio

Export 22 results:
Filters: Author is Hugo Quené  [Clear All Filters]
2019
Hu, Na, Aoju Chen, Hugo Quené, and Ted Sanders. Prosody differs between objective and subjective causal relations in English In Dag van de Fonetiek 2019. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2019.PDF icon Abstract_DvdF2019_Hu_etal.pdf (70.82 KB)
Nooteboom, Sieb, and Hugo Quené. Testing a conflict-based theory of self-monitoring for speech errors In Dag van de Fonetiek 2019. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2019.PDF icon Abstract_DvdF2019_Nooteboom_Quene.pdf (266.86 KB)
2018
Nooteboom, Sieb, and Hugo Quené. Repairing segmental speech errors: The role of competing lexical items In Dag van de Fonetiek 2018. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2018.PDF icon Abstract_DvdF2018_Nooteboom_Quene.pdf (425.5 KB)
2017
Nooteboom, Sieb, and Hugo Quené. Plan, Scan, Speak, Detect, Stop, Repair In Dag van de Fonetiek 2017. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2017.
2016
Nooteboom, Sieb, and Hugo Quené. Self-monitoring for speech errors: Two-stage detection and repair with and without auditory feedback In Dag van de Fonetiek 2016. Utrecht, Nederland: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2016.
2015
Quené, Hugo, Geke Boomsma, and Romeé van Erning. Aantrekkelijkheid van mannelijke sprekers: Effecten van tempo en toonhoogte In Dag van de Fonetiek 2015. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2015.
2014
Quené, Hugo, and Rosemary Orr. Ritmische convergentie in T1 en T2 Engels In Dag van de Fonetiek 2014. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2014.
Nooteboom, Sieb, and Hugo Quené. Word onset effect in interactional speech errors: spontaneous speech versus elicitation In Dag van de Fonetiek 2014. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2014.
2013
Quené, Hugo, Anne van Leeuwen, and Jos van Berkum. Ik wel maar hij niet: De invloed van glimlachen en fronsen op zinsbegrip In Dag van de Fonetiek 2013. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2013.
Nooteboom, Sieb, and Hugo Quené. Waar komt de dominantie van woordbegin-medeklinkers in klankversprekingen vandaan? In Dag van de Fonetiek 2013. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2013.
2012
van Leeuwen, Anne, Hugo Quené, and Jos van Berkum. Glimlachen en fronsen tijdens spraakverstaan In Dag van de Fonetiek 2012. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2012.
Nooteboom, Sieb, and Hugo Quené. Parallellen tussen zelfbewaking bij het spreken en identificatie van spraaksegmenten door luisteraars In Dag van de Fonetiek 2012. Utrecht, Nederland: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2012.
2011
Quené, Hugo. Glimlach met een glimlach In Dag van de Fonetiek 2011. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2011.
Nooteboom, Sieb, and Hugo Quené. Weter beten: Verwisselingen overheersen in segmentele versprekingen In Dag van de Fonetiek 2011. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2011.
2009
Quené, Hugo. 15:50 Luisteren naar glimlachen In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
2007
Quené, Hugo. Waargenomen spreektempo en articulatorische inspanning In Dag van de Fonetiek 2007. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.PDF icon quene20071220nvfw.pdf (225.97 KB)
2006
Quené, Hugo. Over het perceptieve belang van prosodie bij oude en jonge luisteraars In Dag van de Fonetiek 2006. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2006.
2004
Quené, Hugo. Over het juist waarneembare verschil in spreektempo In Dag van de Fonetiek 2004. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2004.
2003
Quené, Hugo. Over het perceptieve belang van ritme en metrum In Dag van de Fonetiek 2003. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.