Biblio

Export 2 results:
Filters: Author is Margje Post  [Clear All Filters]
2007
Post, Margje. Prominentie van onbeklemtoonde lettergrepen in Noord-Russische dialecten In Dag van de Fonetiek 2007. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.
2006
Post, Margje. Noord-Russische vraagintonatie: Een brede hoed voor brede focus? In Dag van de Fonetiek 2006. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2006.