Biblio

Export 4 results:
Filters: Author is Gert Durieux  [Clear All Filters]
2002
Keuleers, Emmanuel, Gert Durieux, and Evelyn Martens. Fonologie en metalinguïstische factoren bij meervoudsvorming in het Nederlands In Dag van de Fonetiek 2002. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.
Durieux, Gert. Klemtoontoekenning in het Nederlands: 1 of 2 routes? In Afgeronde Projecten. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.
2001
Durieux, Gert, Walter Daelemans, S. Frisson, Steven Gillis, Dominiek Sandra, and Helena Taelman. Klemtoon, regels en lexicon: Een psycholinguïstische benadering In Psycholinguïstische benaderingen van impliciete en expliciete fonologische kennis. Antwerpen, Belgium: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.
2000
Durieux, Gert. Computermodellen voor klemtoonsystemen In (Af-)Lopende Promotieprojecten. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.